Doctors

Nguyễn An Hồ Như Nguyệt

Là cố vấn chiến lược cho Ban lãnh đạo, Ms. Nguyệt đã giúp Hanacos đạt được nhiều thành công bằng sự nhạy bén và am hiểu tình hình thị trường mỹ phẩm.
Ms. Nguyệt cũng có vai trò ngoại giao vì là người làm việc với khách hàng gia công mỹ phẩm nhiều nhất trong Ban lãnh đạo công ty và đưa ra các giải pháp thích hợp để hai bên trở thành đối tác lâu dài.