Doctors

Seo Our Moon

Ông Moon là chuyên viên cao cấp về làm đẹp của Công ty Hanacos Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Nay với cương vị là giám đốc sản xuất của Riori ông tiếp tục tạo ra những sản phẩm tốt nhất tương thích với làn da của người Việt Nam.

Ông Moon là chuyên viên cao cấp về làm đẹp của Công ty Hanacos Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Nay với cương vị là giám đốc sản xuất của Riori ông tiếp tục tạo ra những sản phẩm tốt nhất tương thích với làn da của người Việt Nam.