Sản xuất, gia công tất cả các loại sữa rửa mặt

Thống trị thị trường mỹ phẩm nước ta từ trước tới nay vốn là các công ty mỹ phẩm đa quốc gia. Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhà đầu tư trong nước đã thấy được tiềm năng phát triển của lĩnh vực này và bắt tay vào tìm hiểu, đầu tư. Nhưng khi tìm hiểu vào sản xuất mỹ phẩm, các nhà đầu tư thường gặp khó khăn ngay từ những bước đầu tiên. Làm sao để tạo [...]