korea Chuyên gia

Ông Joung Kun Choi – Giám đốc Hanacos Hàn Quốc

Là một người vui vẻ, hòa đồng luôn quan tâm đến dây truyền công nghệ làm đẹp

Posted on

Bài viết liên quan